fbpx

Personas datu apstrāde būtu jāveido tā, lai tā kalpotu cilvēkam.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 preambulas 4. apsvērums

Kopš 2018. gada, kad visās Eiropas Savienības (ES) valstīs stājās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula, un jauns Fizisko personu datu apstrādes likums, personas datu aizsardzības jautājumu risināšana uzņēmumos kļūst arvien aktuālāka. 

Organizācijās, kurās tiek plaši iegūta un izmantota informācija par fiziskām personām (darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem), ir jāievēro datu aizsardzības likumdošana. 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana ir atkarīga no uzņēmuma darbības veida. Darbības, kas rada lielu risku fizisko personu tiesībām un brīvībām (neatkarīgi no tā, vai tās veic mazs, vidējs uzņēmums vai liela korporācija), paredz stingrāku noteikumu piemērošanu. 

PAKALPOJUMI

KONSULTĀCIJAS

Kas uzņēmumam jādara, lai ievērotu datu aizsardzības un apstrādes noteikumus. Piemērotu risinājumu meklēšana.

SEMINĀRI

Semināri biroju darbiniekiem, lietvedības, grāmatvedības, personāla speciālistiem par personas datu un informācijas drošību, kiberdrošību, atbildību un sodiem.

AUDITS

Personas datu aizsardzības un apstrādes izvērtējums un rekomendācijas. Individuāla pieeja visa veida uzņēmumiem un organizācijām.

DOKUMENTĀCIJA

Personas datu apstrādes dokumentu sagatavošana darbam - datu ievākšanai, apstrādāšanai un glabāšanai saskaņā ar likumdošanu.

SPECIĀLISTS

Organizāciju nodrošināšana ar personas datu aizsardzības speciālistu ilgtermiņā. Likumam atbilstošu personas datu apstrādes procesa nodrošināšana.