fbpx

PAR INDRU MARKOVU- Indras personībai, tāpat kā medaļai, ir divas puses. Viena no tām ir lietišķa, otra – radoša.

Lietišķajā medaļas pusē Indra ir sertificēta supervizore, sistēmiskais koučs un sertificēta, apmācīt tiesīga fizisko personas datu aizsardzības speciāliste ar augstāko izglītību jurisprudencē, personālvadībā un pedagoģijā. Profesionālajā darbā Indra savieno apgūtās zināšanas un prasmes ar savas personīgās izaugsmes pieredzi.

Vairāk kā divdesmit gadu garumā Indra ir strādājusi un sadarbojusies gan ar valsts iestādēm, gan ar privātā sektora uzņēmumiem, ir Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” vieslektore; Nodarbinātības valsts aģentūras, mācību centru “Saskarsme”, “Inovatīvo tehnoloģiju aģentūra”, “BUTS”, profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes “Personāls” un citu mācību centru pasniedzēja.

Ja medaļu pagriež otrādi, redzama kļūst otra Indras daļa – tā, kurai interesē cilvēks; tā, kura alkst izzināt, kas cilvēku veido, ietekmē, palīdz, attīsta, virza un sagādā viņam prieku. Radošā Indra nevar vairs iedomāties ikdienu bez radošas un krāsainas darbošanās, mācās un izkopj dažādas psiholoģiskā atbalsta tehnikas, izzina ģimenes un dzimtas ietekmi uz cilvēka personību, interesējas par folkloru, dziedāšanu, dziedināšanu un baltu zīmēm, kā arī rada un sadarbībā ar biedrību “Artemio” vada individuālas un grupu nodarbības un nometnes transformācijai un personīgajai izaugsmei.

Lai pilnveidotu prasmes strādāt ar cilvēkiem gan organizāciju kontekstā, gan privātos jautājumos, Indra ir ieguvusi zināšanas krāsu terapijā (aura-soma, Lielbritānija) un darbā ar metafori asociatīvajām kartiņām psihoterapijā un konsultēšanā (Latvija, Grieķija, Baltkrievija, Krievija). Izglītojusies neirografikā metodes autora (P.Piskarevs, Krievija) vadībā, kā arī sistēmiskajā koučingā, ģimenes un organizāciju sistēmisko sakārtojumu vadīšanā Latvijā un Nīderlandes Berta Helingera Institūtā. Absolvējusi Folkloras skolu, skolojusies Seno Baltu zīmju enerģētiskajā sistēmā un citur.

Mirkļi no individuālajām un grupas supervīzijas un koučinga sesijām 

(risinātās tēmas – sagatavošanās līgumsarunām, karjeras virziena izvēle, personisko vērtību sistēma, sadarbība jaunā komandā, profesionālās un personīgās dzīves lomas)