fbpx

Personas datu apstrāde būtu jāveido tā, lai tā kalpotu cilvēkam.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 preambulas 4. apsvērums

Kopš 2018. gada, kad visās Eiropas Savienības (ES) valstīs stājās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula, un jauns Fizisko personu datu apstrādes likums, personas datu aizsardzības jautājumu risināšana uzņēmumos kļūst arvien aktuālāka.

Organizācijās, kurās tiek plaši iegūta un izmantota informācija par fiziskām personām (darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem), ir jāievēro datu aisadzības likumdošana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana ir atkarīga no uzņēmuma darbības veida. Darbības, kas rada lielu risku fizisko personu tiesībām un brīvībām (neatkarīgi no tā, vai tās veic mazs, vidējs uzņēmums vai liela korporācija), paredz stingrāku noteikumu piemērošanu.

Vairāk par datu aizsardzības pakalpojumiem lasi šeit.