fbpx

Rūpējies par cilvēkiem un cilvēki rūpēsies par uzņēmumu.

Džeimss Maksvels

Vadām interaktīvus seminārus un izglītojošas lekcijas organizāciju un individuālu klientu vajadzībām latviešu, angļu un krievu valodās. Dalībnieku skaits pēc vienošanās. 

Vieta – organizācijas telpas vai telpas ārpus organizācijas, par konkrēto vietu savstarpēji vienojoties, piemēram, Iespēju Telpa Rīgā.

Seminārs "DZĪVESPRIEKA VITAMĪNI"

Interaktīvs seminārs profesionālajai un personīgajai izaugsmei, apvienojot supervīzijas un personības izpētes nodarbības

Seminārs "DZĪVESPRIEKA VITAMĪNI"

PIETEIKTIES

CITI JAUNĀKIE ATVĒRTIE SEMINĀRI

Informācija par jaunākajiem atvērtajiem semināriem Neatradi vajadzīgo? Sazinies par iespēju pieteikt vēlamo semināru

CITI JAUNĀKIE ATVĒRTIE SEMINĀRI

PIETEIKTIES

VEIKSMĪGA KOMANDAS VEIDOŠANA UN KOMUNIKĀCIJA

Teorija un prakse. Interaktīvs seminārs komandām (darba kolektīviem, projekta komandām) - vadītājiem un darbiniekiem. Ilgums: 6+ h

VEIKSMĪGA KOMANDAS VEIDOŠANA UN KOMUNIKĀCIJA

PIETEIKTIES
EFEKTĪVAS ORGANIZĀCIJAS IEKŠĒJĀS MĀCĪBAS
Interaktīvs seminārs organizāciju iekšējiem treneriem, pasniedzējiem, pedagogiem - kā sagatavot mācības un kā sagatavoties mācīt jēgpilni un aizraujoši. Ilgums: 6+ h
DARBINIEKU NOVĒRTĒŠANA KĀ VADĪTĀJA RESURSS
Interaktīvs seminārs vadītājiem par darbinieku novērtēšanu kā vadītāja resursu, darbinieku novērtēšanas posmiem, metodēm, nākamā perioda mērķu noteikšanu un praktiskām niansēm ar ietekmi uz novērtēšanas procesu. ​ Ilgums: 4+ h
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PAMATI
Lekcija vai interaktīvs seminārs oganizāciju darbiniekiem, lietvedības, grāmatvedības, personāla speciālistiem vai citu profesiju pārstāvjiem par personas datu un informācijas drošību, darba vietas drošību, kiberdrošību. atbildību un sodiem. ​ Ilgums: 3+ h
DARBA UN ĀRPUSDARBA BALANSS
Radošs seminārs ar darbošanos caur mākslas tehnikām par darba un privātās dzīves līzsvarošanu. ​ Ilgums: 2+ h ​ Ilgums: 4+ h
IEKŠĒJĀ LĪDZSVAROŠANĀS
Radošs, emocionālo un psiholoģisko stāvokli līdzsvarojošs seminārs ar sava individuālā baltu zīmju raksta veidošanu. ​ Ilgums: 3+ h ​ Ilgums: 3+ h
DARBS UN DZIMTAS KOKS
Izzinošs seminārs par darba un dzimtas savstarpējo saskaņu. Ko viens par otru var pastāstīt? ​ Ilgums: 3+ h
SPECIALIZĒTAS MĀCĪBAS
Atbilstoši uzņēmuma vajadzībām sagatavotas lekcijas, semināri, kursi vai nodarbības.
KONTAKTI
Indra Markova Audemio vadītāja ​ Sertificēta supervizore, sistēmiskais koučs un datu aizsardzības speciāliste ​ Sazināties