fbpx

Ikvienai organizācijai ir būtiski sasniegt biznesa attīstības mērķus.

Supervīziju un koučingu kā profesionālu atbalstu speciālistiem un uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām iespējams piedzīvot;

 1. individuāli;
 2. pārī (piemēram, ar darba kolēģi, vadītāju-darbinieku, sadarbības partneri);
 3. grupā (viena līmeņa speciālisti);
 4. komandā (piemēram, organizācijas vienas nodaļas vadītājs un darbinieki, projekta komanda u.tml.);
 5. vadības komandā (organizācijas augstākā līmeņa vadītāji);
 6. organizācijā (komplekss sistēmisks atbalsts visai organizācijai kopumā, piemēram, restrukturējot darbību).

Supervīzijas un koučinga centrā ir cilvēks, kurš atrodas darba attiecībās vai profesionālajā darbībā. Plānojot vai pārskatot rīcības un attieksmes supervizora un/vai kouča vadībā, cilvēki un līdz ar to arī organizācija ātrāk aptver iespējamos situāciju risinājumus un izdara apzinātākas izvēles.

Supervīzija ir mūsdienīga praktiska atbalsta forma profesionāļiem, profesionāļu grupām, komandām vai organizācijām, kurā pēc pasūtītāja vai klienta vajadzību izpētes, supervīzijas mērķa formulēšanas un savstarpējas vienošanās, supervīzijas procesā tiek rasti konkrēti risinājumi dažādām problēmām, sniegts atbalsts, sekmēts mācīšanās process. 

(Latvijas Nacionālā enciklopēdija)

Kā darba instruments organizācijās supervīzija un koučings lieliski noder projektu, pārmaiņu un citu procesu plānošanas stadijā. Tāpat šīs tehnikas ir noderīgas darbinieku izdegšanas sindroma profilaksei vai tā mazināšanai. Plašāks izklāsts un reālu cilvēku atziņas par supervīzijā piedzīvoto lasāmi rakstā “Piedzīvo supervīziju!".

SEMINĀRI

Profesionālai attīstībai un personīgai izaugsmei pieejami interaktīvi semināri un nodarbības organizāciju un individuālu klientu vajadzībām latviešu, angļu un krievu valodās.

Seminārus, nodarbības, kursus, meistarklases un radošos izbraukuma seminārus (nometnes) iespējams organizēt, atkārtojot iepriekš realizētu vai radot jaunu pasākumu atbilstoši klienta vajadzībām.

Tēmas – personālvadība (efektīvs darbs komandā, team building, saskarsme darba vietā, pārmaiņu vadīšana, laika menedžments, darba-privātās dzīves līdzsvars, izdegšanas profilakse, šķēršļi un resursi, mērķi, lēmumu pieņemšana u.c.

Dalībnieku skaits pēc vienošanās, vieta – attālināti (Zoom) vai klātienē organizācijas telpās vai telpās ārpus organizācijas, par konkrēto vietu savstarpēji vienojoties.

Realizētie semināri (alfabēta secībā)

 • Darbinieku novērtēšana
 • Darbinieku novērtēšana kā vadītāja resurss
 • Es līderis un savas dzīves veidotājs (jauniešiem)
 • Karjeras krustceles
 • Komandu vadīšanas ABC
 • Laika menedžments
 • Mana dzimta – mans spēks un mana pasaule?
 • Mana karjera uzņēmējdarbībā (jauniešiem)
 • Personas datu aizsardzība un drošība
 • Publiskā runa
 • Raibumraiba diena
 • ReSTARTS labsajūtai
 • Resursi savam atbalstam darbā un personīgajā dzīvē
 • Sapņu komanda pārmaiņām
 • Saskarsme darba vietā. Problēmas un risinājumi
 • Sevis iepazīšana ar koučinga un supervīzijas pieejām
 • Supervīzija: atbalsts pārmaiņu laikā
 • Tiešsaistes tikšanās – ērti, efektīvi, droši
 • Uzdevumu deleģēšanas pamatprincipi. Prokrastinācija
 • Vadītājs, komanda, komunikācija. Pārmaiņu-krīzes laiks
 • u.c.