fbpx

Profesionālās darbības atbalsts, darba un karjeras konsultācijas.

Ikvienai organizācijai ir būtiski sasniegt biznesa attīstības mērķus. Lai to paveiktu, bieži vien lielu darbu veikšana nemaz nav nepieciešama – pietiek ar vienkāršu pacietību un esošo procesu pārskatīšanu. 

Supervīzijas un koučinga centrā ir cilvēks, kurš atrodas darba attiecībās vai profesionālajā darbībā. Plānojot vai pārskatot rīcības un attieksmes supervizora un/vai kouča vadībā, cilvēki un līdz ar to arī organizācija ātrāk aptver iespējamos situāciju risinājumus un izdara apzinātākas izvēles.

Kā darba instruments organizācijās supervīzija un koučings lieliski noder projektu, pārmaiņu un citu procesu plānošanas stadijā. Tāpat šīs tehnikas ir noderīgas darbinieku izdegšanas sindroma profilaksei vai tā mazināšanai.

Individuālā sesija
Individuālās, personīgās izaugsmes un attīstības, darba vai citu tēmu pārskatīšana.
Efekts iespējams arī no vienas sesijas apmeklējuma. Harmoniskākam atbalstam un noturīgākiem rezultātiem noderīgāks ir 6+ sesiju apmeklējums.
Grupas, komandas sesija
Profesionālās darbības attīstība ir cieši saistīta ar cilvēka izpratni par likumsakarībām apkārtējā vidē un personīgo izaugsmi. *Grupas darba papildu ieguvums - iespēja dalīties un uzklausīt citu pieredzi, paplašināt savu redzesloku. Ieguvēji ir gan tie, kuri risina savu tēmu, gan tie, kas piedalās tēmas risināšanā. *Komandas produktivitāte ir atkarīga no cilvēku izpratnes par komandā notiekošo - gan darba, gan attiecību līmenī. Atkarībā no tēmas un sagaidāmā rezultāta, ir iespējama gan vienreizēja tikšanās uz vairākām stundām vai pilnām darba dienām, gan vairākas atkārtotas tikšanās ilgākā laika periodā.
Organizācijas, vadības sesija
Dažkārt ir skaidrs, ka pārmaiņas ir vajadzīgas, bet izlemt par vēlamo scenāriju nav vienkārši.
Dažkārt ir nepieciešams atbalsts izvērtēt darba efektivitāti un saskatīt papildu potenciālu turpmākajai attīstībai.
Vienošanās par tikšanās ilgumu, biežumu, iesaistītajām personām un citām detaļām notiek individuāli.