fbpx

Supervīzija un koučings

Datu aizsardzība un juridiskās konsultācijas

Semināri

Organizāciju vidē bieži sastopamies ar situācijām, kuru atrisināšanai nepieciešams svaigs skatījums un pieredzējis prāts.

Darbā ar klientiem, kas šādās situācijās vēršas pie mums, integrējam akadēmiskās zināšanas, supervīzijas un koučinga tehnikas, sistēmisko izpratni, kā arī zināšanas un pieredzi jurisprudencē, fizisko personu datu aizsardzībā un personālvadībā.

Nepieciešamības gadījumā sadarbojamies ar citiem nozares speciālistiem: zvērinātiem advokātiem, IT speciālistiem, finanšu un pārdošanas konsultantiem, psihologiem, psihoterapeitiem, koučiem u.c.

SIA “Audemio"
Reģ.Nr. 40203143537
+ 371 29 403 038

RISINĀJUMI ORGANIZĀCIJU VIDĒ

Supervīzija un koučings
Organizāciju sistēmiskās izpratnes konsultācijas
Fizisko personas datu aizsardzības un juridiskie pakalpojumi
Semināri, mācības un lekcijas profesionālai un personīgai izaugsmei