fbpx

Organizāciju vidē bieži sastopamies ar situācijām, kuru atrisināšanai nepieciešams svaigs skatījums un pieredzējis prāts.

Darbā ar klientiem, kas šādās situācijās vēršas pie mums, integrējam akadēmiskās zināšanas, supervīzijas un koučinga tehnikas, sistēmisko izpratni, kā arī zināšanas un pieredzi jurisprudencē, fizisko personu datu aizsardzībā un personālvadībā.

Nepieciešamības gadījumā sadarbojamies ar citiem nozares speciālistiem: zvērinātiem advokātiem, IT speciālistiem, finanšu un pārdošanas konsultantiem, psihologiem, psihoterapeitiem, koučiem u.c.

SIA “Audemio"

Reģ.Nr. 40203143537

+ 371 29 403 038

audemio@audemio.lv

RISINĀJUMI ORGANIZĀCIJĀM

Supervīzija un koučings Organizāciju sistēmiskās izpratnes konsultācijas Fizisko personas datu aizsardzības un juridiskie pakalpojumi Semināri, mācības un lekcijas profesionālai un personīgai izaugsmei

PAR INDRU MARKOVU

Indras personībai, tāpat kā medaļai, ir divas puses. Viena no tām ir lietišķa, otra – radoša.

Lietišķajā medaļas pusē Indra ir sertificēta supervizore, sistēmiskais koučs un sertificēta, apmācīt tiesīga fizisko personas datu aizsardzības speciāliste ar augstāko izglītību jurisprudencē, personālvadībā un pedagoģijā. Profesionālajā darbā Indra savieno apgūtās zināšanas un prasmes ar savas personīgās izaugsmes pieredzi. 

Ja medaļu pagriež otrādi, redzama kļūst otra Indras daļa – tā, kurai interesē cilvēks; tā, kas alkst izzināt, kas cilvēku veido, ietekmē, palīdz, attīsta, virza un sagādā viņam prieku. Radošā Indra mācās un izkopj dažādas psiholoģiskā atbalsta tehnikas, izzina ģimenes un dzimtas ietekmi uz cilvēka personību, interesējas par dziedāšanu, dziedināšanu, baltu zīmēm un folkloru, kā arī rada un vada individuālas un grupu nodarbības un nometnes.