fbpx

SIA “Audemio"

Reģ.Nr. 40203143537

Birojs: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga

+ 371 29 403 038

audemio@audemio.lv

Individuāls atbalsts vadītājam drošā vidē
Daina Ramata, Partners for Progress valdes locekle, biznesa koučs, koučinga meistarību trenere
Apmeklēju vairāk kā 10 individuālo supervīziju sesijas, lai strādātu ar saviem kā uzņēmuma vadītājas tā brīža izaicinājumiem. Tikšanās bija vērtīgas gan kā vadītājai un profesionālim, gan personīgi – tajās varēju risināt aktuālas reālas darba situācijas, sadarbības jautājumus komandā, analizēt problēmsituācijas, kā arī savus personīgos izaicinājumus u.c. Tas bija lielisks veids, kā no dažādiem aspektiem iepazīt, izprast, apzināties sevi, situācijas un to mijiedarbību plašākā kontekstā. Rezultātā guvu lielāku apzinātību, virzienus risinājumiem, kā arī veicu reālas izmaiņas savā ikdienā. Efekts ir jūtams vēl aizvien. Katra no supervīzijas sesijām tika novadīta profesionāli, iedziļinoties un kvalitatīvi atspoguļojot realitāti un nonākot līdz būtiskākajiem aspektiem. Tā bija droša, atbalstoša vide, kur pilnībā uzticējos Indrai. Kas man visvairāk patika Indras darbā - spēja pielietot dažādas metodes un pieejas gan apvienojot sarunas dialogus ar vizuāliem, materiāliem elementiem un praktisku darbošanos.
Fokusēts atbalsts kolēģu diskusijai
Aiga Putniņa, tiesnese
Mana kolektīva kolēģu darbam ir individuāls raksturs, un tas saistīts ar nepieciešamību ikdienā rūpīgi plānot savu laiku un darba slodzi. Lai pilnveidotu šīs prasmes, mērķtiecīgas un kvalitatīvas diskusijas nodrošināšanai uzaicinājām supervizori Indru Markovu. Indra sesijas laikā sniedza profesionālu atbalstu un nodrošināja piemērotu platformu, kā identificēt iespējamās darba organizācijas problēmas un saskatīt papildu potenciālu turpmākai attīstībai. Sesijas laikā Indra radīja mierīgu un uzticēšanās pilnu gaisotni, cieņpilni uzklausīja un reflektēja kolēģu viedokli, vienlaikus neļaujot novirzīties no diskusijas mērķa. Pozitīvi vērtējama Indras iepriekšējā pieredze juridiskajā jomā, kas palīdzēja labāk izprast mūsu kolektīva darba specifiku un attiecīgi virzīt diskusiju.
Lekciju tēmas profesionāli virzītas uz rezultātu
Ilze Dravniece, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra direktora p.i.
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbību ar Indru Markovu ("Audemio") vērtē kā veiksmīgu un profesionālu. Lektores attieksme pret kursu dalībniekiem ir cieņpilna, tiek respektētas un ievērotas katra individuālās vajadzības. Nodarbību laikā aktualizētās tēmas tiek profesionāli virzītas uz rezultātu, un darbs tiek veikts ar lielu atbildību.