Vai Tev ir gadījies birojā pēcpusdienā pamanīt, ka Tava rīta kafijas krūze vēl ir pusizdzerta, paēst nav bijis laika, bet vēl priekšā nākamā sanāksme vai tieši līdz darba dienas beigām steidzami jāpabeidz atskaite vai projekta pārskats? Pēc tam joņiem vien uz mājām, pa ceļam varbūt vēl ieskrienot veikalā pēc kāda pirkuma, vakars veltīts bērniem, kaķim vai mīļotajam cilvēkam (un dažkārt pat visiem reizē)? Laiks sev un pārdomāta, kvalitatīva un mierīga atpūta – kas tas tāds?! Pamazām stress sakrājas, rodas iztukšotības sajūta, atsvešināšanās no aktivitātēm, kas saistītas ar darbu, pazeminās izpildes kvalitāte gan darbā, gan var būt arī mājās. Zinātniskajā literatūrā kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem to dēvē par „izdegšanas sindromu”.

Pasaules Veselības organizācija (The World Health Organisation, WHO) izdegšanas sindromu iekļāvusi starptautiskajā slimību klasifikatorā (SSK – ICD) kā darba vides fenomenu un pieskaitījusi to pie faktoriem, kam ir ietekme uz veselības stāvokli vai kura dēļ ir nepieciešams vērsties veselības iestādēs pēc palīdzības. Izdegšanas sindroms tiek raksturots kā stāvoklis, kas radies no hroniska darba vides stresa, un to raksturo trīs dimensijas:

  • izjūta, ka ir trūkst vai ir pazemināts enerģijas līmenis vai ir pārgurums;
  • paaugstināta mentāla distancēšanās no sava darba vai ar savu darbu saistītas negatīvisma vai cinisma izjūtas;
  • pazemināta profesionālā efektivitāte.

Resursu nodarbību ciklā izpētīsim, kas ir izdegšanas sindroms, kādas pazīmes par to liecina, kā vadīt stresu, kā līdzsvarot darba, mājas un savu laiku. Ieskatīsimies zinātnieku teiktajā, izmēģināsim praktiski dažādas metodes izdegšanas sindroma mazināšanai, darbosimies individuāli un sadarbībā ar citiem. Dalībnieku pieteiktās aktualitātes tiks risinātas supervīzijas pieejā, izvēloties atbilstošāko metodi – organizāciju sistēmiskos izvietojumus, sarunu vai tehnikas, kas saistītas ar radošu darbošanos (krāsas, skaņa, kustība utt.). 

Pēc pilna resursu nodarbību cikla apmeklējuma sagaidāms, ka grupas dalībniekiem uzlabosies savu nostāju, rīcības un emociju sapratne, atbildības robežu izpratne, labāka otra cilvēka (kolēģa, klienta u.c.) izpratne, būs iegūtas jaunas idejas tālākai rīcībai, saņemts atbalsts, kā arī samazināts profesionālās izdegšanas risks un paaugstināta izpratne par resursiem līdzsvara atrašanai starp darbu, mājām un sevi.

Cikls ietver 5 nodarbības grupā, katra ilgst aptuveni 2 h; vai 6 nodarbības, katra 1 h individuāli. Apmeklējams viss cikls kopā.