Kurš teicis, ka tikai skolas bērni un studenti var ko jaunu apgūt?

Kad bērni pabeidz skolu, parasti loģiski tiek pieņemts, ka tālāk ir studijas – bakalaura, maģistra, kādam arī doktora studijas. Un tad viss, tikai darbs un pa kādam profesionālajam semināram. Izrādās, ka tomēr tas nav viss. Mācīties var (un kā rāda pētījumi – pat ļoti ieteicams) ir visu mūžu. Mācīšanās mūža garumā jeb mūžizglītība (lifelong learning) ir īpaši aktuāls temats arī 21.gadsimtā. Šobrīd varbūt par vairāk nekā iepriekš apzināmies, ka mums dzīvē nepārtraukti iznāk saskarties ar pārmaiņām, apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Arī piemēroties, būt elastīgiem turpat vai ikvienā dzīves jomā.

Mūžizglītība ārpus formālajiem studiju rāmjiem palīdz sasniegt arī citus nozīmīgus mērķus. Tie var būt dalība pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, ilgtspējīgs dzīvesstils, uzlabota veselība un labsajūta. Un tie ir tikai daži no ieguvumiem. Pētījumos(1) var atrast vēl citus ieguvumus. Piemēram, mūžizglītība palīdzot atvērt un rada zinātkāru prātu. Tāpat tā veicinot jaunu domubiedru atrašanu un vērtīgu attiecību izveidošanos. Tā arī pastiprinot viedumu, palīdzot pilnībā realizēt mūsu spējas, un galu galā palīdzot atrast jēgu mūsu dzīvēs un padarīt labāku pasauli.

Kur meklēt mūžizglītības pasākumus? Augstskolas, mācību centri un darba devēju izvēlētie kursi ir tas, ko parasti iedomājamies. Tomēr bez tiem ir vēl daudzas iespējas par salīdzinoši nelielu samaksu vai pat pilnībā bez maksas. Atliek tikai ierakstīt tīmekļa meklētājā interesējošo tēmu un izvēlēties no plašā piedāvājuma. 

Tātējādi mūžizglītība ir kā palīgs, lai pielāgotos pārmaiņām, saņemtu lielāku algu un bagātinātu un piepildītu savu dzīvi – izmanto to!

———————————

(1) Laal, M., & Salamati, P. (2012). Lifelong learning; why do we need it? Journal of Procedia – Social and Behavioral Sciences, 31, 399 – 403.