Nu jau kādu laiku Latvijā supervīzija kā efektīvs atbalsts darba un profesionālajās attiecībās ir pazīstama un pieejama plašam profesionāļu lokam, un supervizora profesija Latvijā ir oficiāli iekļauta Profesiju klasifikatorā kopš 2014.gada. Īpaši noderīga supervīzija var būt dažādu līmeņu vadītājiem, ekspertiem un speciālistiem, kuriem ikdienā jāsadarbojas ar citiem cilvēkiem, jāuzņemas atbildība par dažādiem procesiem un jāplāno savs un citu darbs, jārealizē dažādi projekti, jāpārskata paveiktais un jāizvērtē, vai un kādas izmaiņas nepieciešamas turpmākajā darbībā.

Dažas atziņas no dalībniekiem par to, ko var iegūt no supervīzijas:

Domu sakārtošana un jaunu mērķu izveide savstarpējās sarunās.

Konkrētu problēmu izskatīšana un iespējams risinājums, kurš var top apspriešanas laikā.

Konfidenciāla iespēja runāt ar profesionālu vadītāju un sava amata kolēģiem par personiski-profesionālām problēmām un to risinājumiem, personalizēta pilnveide.

Vairāk par supervīziju var izlasīt šeit, savukārt vairāk par situācijām, kad supervīzija var būt noderīga, esot karjeras krustcelēs, var lasīt šeit.

Supervīzijai ir dažādi veidi – tā var būt gan individuāla, kad supervīzijas sesijā klients var brīvi runāt par jebkuru sev aktuālu ar darba lietām saistītu, tai skaitā sensitīvu vai īpaši konfidenciālu tēmu drošā vidē, tā var būt arī grupas formātā, kad grupas dalībnieki var būt arī kā lielisks atbalsta resurss un dalīties ar savu pieredzi. Sesijas laikā var runāt pilnīgi atklāti vai, izmantojot dažādas metodes un pieejas, piemēram, sistēmiskos organizāciju izvietojumus, saglabāt absolūtu konfidencialitāti, kad tikai pats dalībnieks zina, par ko ir runa.

Supervīziju izmantojot organizācijās, tā var būt kā atbalsta, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un izaugsmes pasākums gan komandu darbā, risinot tēmas par komunikāciju, sadarbību, procedūru izstrādi, arī konfliktiem u.tml.. Supervīzija ir lietderīgs instruments arī vadības komandai un organizācijai kopumā, piemēram, darba procesu izvērtēšanai kopumā, iespējamo stratēģiju un taktisko risinājumu izpētei un izvēlei, intensīviem un efektīviem plānošanas pasākumiem, it īpaši pārmaiņu vadības kontekstā u.c.

Ja vēlies piedzīvot supervīziju, piesakies, sazinoties pa tālruni 29403038 vai pa e-pastu audemio@audemio.lv vai rakstot ziņu tepat!