Atvērt savu privātpraksi – izveidot mazo biznesu jeb Jungle Jane juridiskie džungļi uzsākot uzņēmējdarbību

Atvērt savu privātpraksi – izveidot mazo biznesu jeb Jungle Jane juridiskie džungļi uzsākot uzņēmējdarbību

Šoreiz šis būs tāds personīgāks stāsts ar garāku ievada daļu. Par juridiskajiem džungļiem un pārskatu, kā nonākt pie savai situācijai atbilstošākās uzņēmējdarbības formas. Par vēlmi atrast vispiemērotāko veidu nodarboties ar lietām, kas man patīk, dara prieku. Par kurām varu saņemt atlīdzību un, nebaidoties no nepatikšanām ar nodokļu iestādēm, brīvi varu par to stāstīt citiem. Ievada…

Kas ir supervīzija – praktisks atbalsts profesionālim vai modes lieta?

Kas ir supervīzija – praktisks atbalsts profesionālim vai modes lieta?

Par supervīziju Supervīzija ir salīdzinoši jauns veids Latvijā pieaugušo tālākizglītībā, kur, izvērtējot savu iepriekšējo profesionālo darbību, veiksmes un neveiksmes, varam plānot jaunus mērķus un to sasniegšanu pēc iespējas efektīvā un harmoniskā veidā. Supervīzija cita starpā ir arī veids, kā saņemt atbalstu ar darbu un profesionālo darbību saistītos jautājumos. Šķiet, vienu labākajiem supervīzijas raksturojumiem esmu redzējusi…

Septiņu paaudžu noslēpums – kāpēc labi zināt savu dzimtu septiņās paaudzēs?

Septiņu paaudžu noslēpums – kāpēc labi zināt savu dzimtu septiņās paaudzēs?

Vai jūs zināt, kas bija jūsu senči? Kā viņus sauca, kāds bija viņu liktenis? Ja jums tagad palūgtu uzzīmēt ģenealoģisko dzimtas koku, cik daudz priekštečus jūs atcerētos? Prakse rāda, ka 90% cilvēku ar grūtībām atceras savu vecvecmāmiņu un vecvectētiņu vārdus un vēl mazāk zina par viņu dzīvi, bet ideāli būtu, ja mēs atcerētos savus priekštečus…

Kas ir darba (organizāciju) sistēmiskā izpratne un sistēmiskie sakārtojumi?

Darba (organizāciju, biznesa) sistēmiskā izpratne visuzskatāmāk redzama caur sistēmiskajām intervencēm, tai skaitā sistēmiskajiem sakārtojumiem jeb organizāciju sistēmiskajiem izvietojumiem. Sistēmiskie sakārtojumi  jeb organizāciju sistēmiskie izvietojumi ir radošs skatījums sistēmiskā veidā uz profesionālo darbību. Atbilstoši jaunākajām tendencēm, šo pieeju īpaši veiksmīgi var pielietot, izvērtējot tādas nozīmīgas dimensijas kā komunikācijas struktūra, lēmumu pieņemšanas struktūra, griba ieviest un pildīt…